ผู้ทําบัญชี หมายถึง คุณสมบัติ ของ ผู้ทำบัญชี ใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี  แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย  เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

ผู้จัดทำบัญชีตาม กฎหมาย พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดไว้ ที่ต้องจัดให้มีการทำบัญชี หลักสำคัญใหญ่ๆ ดังนี้

1 ผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยปกติแล้วบุคคลธรรมดาไม่จำเป็นต้องจัดทำบัญชี แต่!! ที่ต้องจัดทำบัญชีมี ธุรกิจอยู่ 2 ประเภทเท่านั้น คือ
1.1 บุคคลธรรมดา ที่ ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับงาช้าง ทุกชนิด เช่น โรงงานแกะสลัก แปรสภาพ ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง เหตุผลเพราะ ประเทศไทยได้ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือเรียกสั้นว่า สนธิสัญญา ไซเตส
1.2 บุคคลธรรมดา ที่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ CD VDC ผลิต จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก ทุกชนิด เหตุเพราะ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
2. นิติบุคคลที่เป็น บริษัท จำกัด
3. นิติบุคคลที่เป็น บริษัท มหาชน จำกัด
4. นิติบุคคลที่จดทะเบียนจากต่างประเทศ หรือเราเรียกว่า นิติบุคคลต่างประเทศ เมื่อเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศไทย กฎหมาย พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดไว้ว่าให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีด้วย
5. กิจการที่การร่วมกัน เพื่อทำธุรกิจ หรือเราเรียกว่า กิจการร่วมค้า กำหนดให้ 1 ในกิจการนั้น ต้องเป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชี
6. ธุรกิจที่เป็นสาขา ของบริษัทใหญ่ จำเป็นก็จำเป็นต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีด้วย โดยการทำบัญชีนั้นธุรกิจ สาขา จะต้องจัดทำบัญชี แล้วส่ง ให้กับ บริษัทใหญ่ด้วยนั้นเอง

เราต้องแยกให้ออกว่า “ การที่เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ” กับ “ ผู้ทำบัญชี ” อาจจะเป็นบุคคลเดียวกัน หรือ ไม่ใช่บุคคลเดียวกันก็ได้ เพราะ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดให้มีการทำบัญชีเพื่อส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การที่จะเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ถ้าจะให้เข้าใจง่าย กล่าวคือ “ ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ  หรือ กรรมการ บุคคลเหล้านี้มีหน้าที่จัดหา ผู้ทำบัญชี ที่เป็น นักบัญชี โดยตรงมาจัดทำนั้นเอง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://รับทําบัญชี.com/3.html

ใส่ความเห็น